Energie
Facility management

Energetické hospodářství, provoz a údržba objektů

CORSIN - Úspory vašich provozních nákladů
Zaměřujeme se hlavně na dosažení úspor energie a na snížení nákladů spojených se zajištěním provozu a údržby budov a jejich technických zařízení

Energetické hospodářství, provoz a údržba objektů

Nákup energií

Elektřina
Snížení ceny za silovou elektřinu:

 • Provedení základní analýzy - představí základní potenciál úspor.
 • Odborné provedení výběrového řízení na dodavatele EE včetně kontroly a připomínkování předložené Smlouvy o dodávkách EE
 • Zajištění dodávek EE včetně sjednání těch nejvýhodnějších podmínek dodávky
 • Sjednávání odběrových diagramů vůči dodavateli EE vč. predikcí odběrů

Plyn
Snížení nákladů za volně obchodovatelné položky nákupu zemního plynu:

 • Provedení základní analýzy - představí základní potenciál úspor.
 • Odborné provedení výběrového řízení na dodavatele zemního plynu včetně kontroly a připomínkování předložené Smlouvy o dodávkách zemního plynu
 • Zajištění dodávek zemního plynu včetně sjednání těch nejvýhodnějších podmínek dodávky
 • Sjednávání odběrových diagramů vůči dodavateli zemního plynu vč. predikcí odběrů

Snížení poplatků za distribuci elektřiny:

 • Provedení základní analýzy - potenciál úspor.
 • Konkrétní návrh optimalizace distribučních parametrů

Snížení poplatků za distribuci zemního plynu:

 • Provedení základní analýzy - potenciál úspor.
 • Konkrétní návrh optimalizace distribučních parametrů

Snížení nákupních cen energie patří samozřejmě k nejefektivnějším metodám redukce provozních nákladů. Ve většině případů se jedná o neinvestiční opatření.

Provoz a údržba objektů – facility management

Náklady na zajištění provozu a údržby budov a přilehlých prostor představují nezanedbatelnou část celkových provozních nákladů a je jim proto věnována stále častěji patřičná pozornost, která se odráží v hledání co nejefektivnějších způsobů zajištění těchto činností.

Náplní naší nabídky je odborná spolupráce při hledání možností optimalizace provozních nákladů spojených s provozem a údržbou objektů (budov).

Zajištění údržby a provozu daných objektů – facility management

Výsledkem našich odborných služeb jsou výstupy (analýza, standardy, SLA, zadání výběrového řízení …) zaměřené na řešení problému v oblasti zajištění provozu údržby objektů. Výstupy jsou zpracovány dle požadavků zákazníka.

Nabízíme rovněž možnost následné spolupráce při implementaci navržených opatření. Cílem této další odborné spolupráce je dosažení očekávaných přínosů.

Cíle takovýchto odborných analýz mohou být různé, ale v základě je lze definovat následovně:
a) snížení provozních nákladů – prověrka stávajících nákladů na provoz a údržbu, definice rozsahu a úrovně služeb, prověrka cen, návrh nového modelu zajištění provozu a údržby, smlouvy s dodavateli určených služeb, implementace zvoleného modelu
b) příprava provozu nového objektu – definice rozsahu a úrovně služeb, výběr potencionálních dodavatelů, spolupráce při přípravě výběrového řízení, výběr dodavatelů příslušných služeb, návrh modelu zajištění provozu a údržby, příprava smluv s dodavateli určených služeb, implementace zvoleného modelu
c) zpracování kvalitních podkladů pro výběrové řízení – zpracování podkladů pro výběrové řízení služeb facility managementu pro zákazníka - definice rozsahu a úrovně služeb, návrh potencionálních dodavatelů, spolupráce při přípravě výběrového řízení – podmínky, hodnotící kritéria atd., spolupráce při přípravě smluv s vybranými dodavateli
d) zpracování standardů údržby objektů – zpracování závazných standardů údržby pro technologická zařízení, standardů pro netechnické služby (úklid vnitřních i venkovních prostor, údržba zeleně atd.).