Osvětlení interiérů

Osvětlení prostor - interiérů budov (nemocnice, školy, hotely, obchody atd.).

CORSIN - Úspory vašich provozních nákladů
Zaměřujeme se hlavně na dosažení úspor energie a na snížení nákladů spojených se zajištěním provozu a údržby budov a jejich technických zařízení

Budovy – osvětlení interiérů

Osvětlení prostor - interiérů budov (nemocnice, školy, hotely, obchody atd.).

Postup

  • Zjištění současného stavu osvětlení – specifikace, parametry, provozní podmínky
  • Návrh řešení + základní energeticko-ekonomická analýza
  • Vyhodnocení předloženého návrhu
  • Realizace vybraných řešení

Podle požadavků zákazníka a zjištěného stavu je zpracován návrh možného řešení. Často je zpracováno i více variant, aby zákazník mohl při svém výběru vyhodnotit náklady a přínosy doporučených řešení. Postup je ve většině případů rozdělen do 4 kroků

Produkty

Při řešení úspor energie a zajištění kvality osvětlení v průmyslu využíváme celou škálu produktů, s jejichž pomocí dosáhneme požadovaného cíle.

  • LED svítidla
  • Zářivková svítidla s úspornými zářivkami T5
  • Úsporné zdroje
  • Adaptéry T5, Eko tube
  • Regulátory napětí
  • Prvky pro ovládání osvětlení (stmívání, detektory přítomnosti, soumraková čidla ….)

Ke stažení

Dotazníky – prvotní podklady pro zpracování návrhu řešení
Budovy – osvětlení – dotazník
Budovy – osvětlení - odběry