Osvětlení

Úspory energie, zlepšení kvality osvětlení – způsoby řešení, produkty, nabídka svítidel s vysokou účinností – veřejné osvětlení, průmyslové a skladové objekty, obchodní centra

CORSIN - Úspory vašich provozních nákladů
Zaměřujeme se hlavně na dosažení úspor energie a na snížení nákladů spojených se zajištěním provozu a údržby budov a jejich technických zařízení

Průmysl, logistická centra

Průmysl, logistická centra,
budovy – osvětlení

Osvětlení prostor různých průmyslových podniků, logistických center, dílen, servisů, čerpacích stanic …

Čti dále »

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení, města a obce, průmyslové a logistické areály
Osvětlení ulic a silnic, přechodů pro pěší, chodníků, komunikací v parcích, venkovní plochy průmyslových a logistický areálů.

Čti dále »

Osvětlení interiérů

Osvětlení interiérů
Osvětlení prostor - interiérů budov - nemocnice, školy, hotely, obchody, sportovní zařízení …

Čti dále »

Osvětlení
Při hledání úspor se zaměřujeme na hledání nejvhodnějších řešení

Osvětlení je oblastí, kde lze dosáhnout zajímavé úspory provozních nákladů. Při hledání úspor se zaměřujeme na hledání nejvhodnějších řešení, která přinesou našemu zákazníkovi očekávané přínosy – úspora energie, úspora provozních nákladů, zlepšení kvality osvětlení.

Priority

Při hledání vhodných řešení se soustředíme na tyto priority:

 • Úspory
  Nabízíme řešení, která kromě požadovaných parametrů přinesou zákazníkovi i značné úspory nákladů (úspora energie, náklady na provoz a údržbu osvětlení).
  - jsou prověřeny různé varianty možných řešení
  - koncentrace na hlavní problémy (objekty a prostory s největší spotřebou energie osvětlením)
 • Návratnost investice – u standardních projektů obvykle 1 až 3 roky. Nabízíme taková řešení, která se vyznačují význačnými úsporami energie s rychlou návratností vložených investic.
 • Kvalita
  Pro realizaci takovýchto projektů využíváme moderní kvalitní zařízení:
  - nová svítidla s vysokou účinností (LED, T5 zářivky, indukční výbojky)
  - adaptéry pro použití úsporných zářivkových trubic T5, Eko Tube, LED trubice
  - regulátory osvětlení 
  - autotransformátory pro řízení napětí
  - spínání osvětlení dle přítomnosti, řízení osvětleníosvětlení

 

Postup dosažení úspor energie

Při projektech, jejichž cílem je dosažení úspor energie a provozních nákladů v oblasti osvětlení je náš postup rozdělen do následujících 4 kroků:

 1. Analýza stavu - identifikace potenciálu úspor, určení vhodných objektů, prostor, okruhů
 2. Předběžný návrh řešení - na základě technických podkladů a měření jsou navržena vhodná úsporná řešení včetně předběžné kalkulace nákladů, úspor a návratnosti investice.
 3. Vyhodnocení předběžných návrhů, kontrolní zkouška - zákazník se většinou na předložených návrhů rozhodne o tom, zda a které z navržených řešení chce realizovat. V případě požadavku zákazníka je provedena kontrolní zkouška zvoleného řešení.
 4. Realizace vybraných řešení

Cílem tohoto postupu je to, aby námi předložený návrh vycházel vždy z konkrétní situace zákazníka, respektoval místní provozní podmínky a kalkuloval s reálnou úrovní úspor.

Řešení osvětlení - nabízíme řešení pro:
Průmysl - osvětlení prostor různých průmyslových podniků - výrobní haly, skladové prostory, dílny, venkovní prostory atd.
Logistická centra - osvětlení skladů, mrazicích a chladících hal, venkovní osvětlení areálu, čerpací stanice
Budovy - obchodní centra, hotely, nemocnice, administrativní budovy, školy,…..
Veřejné osvětlení - města a obce - osvětlení ulic a silnic, přechody pro pěší, chodníky, parky