Úspory - financování

V oblasti energeticky úsporných projektů jsou k dispozici různé prostředky podpory jejich financování.

CORSIN - Úspory vašich provozních nákladů
Zaměřujeme se hlavně na dosažení úspor energie a na snížení nákladů spojených se zajištěním provozu a údržby budov a jejich technických zařízení

Úspory - financování

V oblasti energeticky úsporných projektů jsou k dispozici různé prostředky podpory jejich financování. Prostředky lze získat jak z národních resp. místních zdrojů, tak i využitím fondů EU v rámci operačních programů.

Další možností je využití podpory financování projektu ze strany dodavatele. Firma CORSIN s.r.o. nabízí možnost financování energeticky úsporného projektu formou
a) pronájmu zařízení dodaného a instalovaného pro dosažení úspor energie
b) EPC (Energy Performance Contract)

EPC kontrakt – princip, základní podmínky

Principem EPC kontraktu je to, že zákazník hradí náklady spojené s investicí z úspor získaných instalací daného zařízení - financování energeticky úsporných opatření z budoucích úspor.

Základní podmínky.

  • Instalované zařízení přináší prokazatelné úspory nákladů na straně zákazníka ve výši umožňující splacení investice včetně všech nákladů EPC kontraktu v rozumné době – např. během 5 let
  • Instalované zařízení je po celou dobu platnosti kontraktu EPC majetkem dodavatele, který po tuto dobu odpovídá rovněž za servis a údržbu zařízení
  • Po skončení EPC kontraktu (tzn. po splacení celkových investičních nákladů včetně nákladů na financování, servis, pojištění atd.) je zařízení převedeno na zákazníka za dohodnutou symbolickou cenu – např. 100 Kč
  • Výše dosahovaných úspor je předem stanovena na základě provedeného měření. Délka EPC kontraktu je potom navržena na základě výše dosažených úspor a celkových investičních nákladů dodavatele.

Základní výhodou pro zákazníka je to, že nepotřebuje prostředky na zaplacení investice a splátky hradí z úspory nákladů získané instalovaným zařízením. S ohledem na rostoucí cenu energie a trend do budoucnosti dochází ve většině případů k růstu úspory a tím i ke zkracování délky EPC kontraktu.